Nyelvtörek – Parti Nagy Lajos összegyűjtött verseiről

Lezárt tartalom a Kör tagjainak könyv
február 04., 12:39

A szerző Radnóti Sándor, az ELTE professor emeritusa

Annak idején a Telep nevű írócsoport költői – néhányuk tanítványom volt – azt mondták, hogy nekik nem Parti Nagy Lajos, hanem Kemény István a mesterük. Nem gondolnám, hogy ez valamiféle értékítélet lett volna. Vannak követhető és vannak nem követhető költők, s ez mit sem mond az értékükről. Babits, Kosztolányi, József Attila, Illyés követhető volt, Ady, Füst Milán nem, Pilinszky követhető volt, Weöres nem, Nagy László követhetőnek tűnt, Juhász Ferenc nem. A próba könnyű: akinek követése szándéktalan paródiába fullad, az nem követhető.

Parti Nagy érvényesnek tekintett verseiben már nem követett senkit. Távolról föltűnik Nagy László és az általa akkoriban divatba hozott García Lorca hatása, a népi szürrealizmus, amely nálunk őrizte kapcsolatát – ez nem is annyira Nagy László művén, mint felesége, az elfelejtett jelentős költő, Szécsi Margit versein látható – a magyar költői avantgarde-dal, azaz Kassák Lajossal. Ez az érdeklődés elvezetett a francia szürrealizmushoz, s azt mondhatjuk, hogy egy bizonyos écriture automatique, azaz a költői (létező vagy kitalált) szavak és szókapcsolatok intuitív, nem racionalizált megjelenítése Parti Nagy egész költészetének jellegzetességévé vált.

Juhász Ferenc és Nagy László, 1963
photo_camera Juhász Ferenc és Nagy László, 1963 Forrás: Fortepan / Hunyady József

Hamar megjelentek egyéb sajátosságai, általában az, amit Nagy László szavával „lírai fényűzésnek” nevezhetünk, gazdag, gyakran abszurd metaforák és metonímiák, gondolat- és képtársítások, saját innovációjú szóteremtések, a mondattant megtagadó költői mondatok, amelyek semmiféle ésszerű jelentéstulajdonításnak nem rendelhetők alá.

Ahogy mondani szokták, nem véletlen, hogy Határ Győző – a Borbély Szilárdtól és Angyalosi Gergelytől Margócsy Istvánon és a kismonográfiát író Németh Zoltánon keresztül Krupp Józsefig és Mohácsi Balázsig terjedő példaszerű kritikai recepcióban is párját ritkító – 1990-es ragyogó bírálatában Parti Nagyot avantgarde költőnek nevezte. Valóban, vehetnők a hamvadó magyar avantgarde föllobbanásának is, ha nem lenne költészetének másik serpenyőjében az arrière-garde, a magyar lírai hagyomány telített jólhangzásának, dallamának, rím- és ritmus-bővelkedésének szinte konzervatív megőrzése és ugyanakkor kiaknázatlan lehetőségeinek vakmerő továbbfejlesztése. Kassák talán nyugtázhatta volna remek bécsi költészetének hatását, de a „rímes verset nem közlök” merev diktum-faktuma alapján nem kaphatott volna helyet az avantgardisták között.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Légy része a közösségünknek, segítsd az újság működését!

Már tagja vagy a Körnek? Itt tudsz belépni.